Christine Brouwer - Dudok de Wit

Als pas afgestudeerde psychologiestudent begon ik te werken binnen de afdeling genetica van een academisch ziekenhuis. Daar gaat het allemaal om families, wat je van je vader en moeder hebt mee gekregen. Als psychologe kwam ik daar in contact met het werk van John Bowlby, en Mary Main met het Adult Attachment Interview. Dat hielp erg om met de gezinnen in gesprek te komen over wat een erfelijke ziekte in de familie betekende en hoe daar mee om te gaan. Dit leidde tot mijn wens om de psychotherapie opleiding tot systeemtherapeut te kunnen volgen, ik werd aangenomen. Toen ik, weer later, in aanraking kwam met het werk van Sue Johnson voelde dat als thuis komen. Hoe het elkaar niet meer verstaan kan leiden tot verwijdering, en hoe dat de angst en het niet meer kunnen verstaan de verwijdering alleen maar versterkt. Vanuit mijn medisch psychologische achtergrond is werken met EFT een enorme verrijking, omdat je de stellen zo goed kan uit leggen wat er met hun en hun onderlinge verbinding gebeurt bij de externe bedreiging van een ernstige ziekte.

Naast medische psychologie, voel ik mij ook zeer thuis in de reguliere ggz. Samen met mijn collega’s van de BOSgroep hebben we een ondernemende praktijk waar we oog hebben voor individuen, echtparen en gezinnen binnen de context van hun leven (vb invloeden vanuit werk, gezin van herkomst, of medisch). Het is prettig om samen de Houd me vast trainingen te kunnen geven en daarnaast de tijd te kunnen hebben om met een echtpaar een intensiever traject aan te kunnen gaan.