Crisisinterventie

Een aantal therapeuten van het EFT Centrum heeft ervaring als medewerker van een crisisdienst in GGz instellingen. In geval van een relatiecrisis kan een beroep op hen worden gedaan. Zij bieden eerste hulp en zullen in eerste instantie toewerken naar stabilisatie in de relatie. In dit hernieuwde evenwicht kan met het (echt)paar gekeken worden of therapie zinvol is of dat er toegewerkt dient te worden naar ontvlechting van de relatie.

U kunt deze sessie niet declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Het tarief voor een deze uitgebreide consultatie en advies bedraagt 325 EUR.