Kiki Nelissen

Sinds 1999 ben ik werkzaam in mijn praktijk voor zijnsoriëntatie, waarin ik met individuele clienten, met (echt)paren en met kleine en grotere groepen werk.

Omdat mijn hart speciaal uitgaat naar de diepe, volwassen verbinding die voelbaar kan worden in een partnerrelatie, ben ik me sinds 2008 gaan scholen in Emotionally Focused Therapy (EFT) ontwikkeld door Sue Johnson, relatietherapeut uit Canada en ik werk inmiddels al weer jaren als gevorderd EFT therapeut.

De grote eenzaamheid die voelbaar wordt als de verbinding tussen twee mensen verbroken is, gekwetst werd of niet (meer) ervaren kan worden, kan dat partners op de weg zetten om een EFT traject aan te gaan. Die stap verwijst naar de moed om echt een open contact met elkaar aan te gaan en naar de liefde die onder het lijden ligt. EFT reikt aan beide partners handvatten aan om de verbinding te (leren) herstellen, te verdiepen en te verrijken. Ik ben heel enthousiast over de toegankelijkheid van deze manier van werken. Het heeft ook verdieping in de relaties gebracht met de dierbare mensen om mij heen.

Naast EFT therapie geef ik, meestal met een van de collega’s van EFT-centrum Noord, trainingen ‘Houd me vast’ het educatieve/preventieve programma dat Sue Johnson ontwikkelde voor groepen (echt)paren. Geregeld ook bied ik deze training ‘Houd me vast’ aan voor paren bij wie een van beide partners te maken heeft met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte.

In 1990 kwam ik tijdens een Post-HBO opleiding in aanraking met Zijnsoriëntatie, een pad van levenskunst. Daarin wordt gewerkt met zowel elementen van een klassiek spiritueel pad als elementen uit de Westerse psychologie en psychotherapie naar een diepgaand bewustwordingsproces. De visie dat elk mens voorbij al zijn/haar overtuigingen, oordelen en patronen basaal goed en heel is, werd de basis van mijn leven en werk.

Ik werk als gevorderd EFT therapeut, daarnaast ook als geregistreerd Zijnsgeoriënteerd begeleider en als gecertificeerd Mindfulness trainer en Interpersoonlijke Mindfulness trainer.